Referencie od roku 2010

číslo adresa inštalácie typ identifikácia výrobca rok výroby
1. Tríbečská 3, Nitra  trakčný DE 320  osobný Orona  2010
2. Tríbečská 3, Nitra trakčný DE 825  osobný  Orona  2010
3. Kocka Piešťany  trakčný 630 osobný  Orona 2010
4. Kocka Piešťany  trakčný 630 osobný  Orona  2010
5. Alexyho 14, Nitra  hydraulický 320 osobný  Orona  2011
6. Alexyho 16, Nitra  hydraulický 320 osobný Orona  2011
7. Novomeského 21, Nitra hydraulický 400 osobný  Orona  2011
8. Novomeského 23, Nitra  hydraulický 400 osobný  Orona  2011
9. Novomeského 25, Nitra  hydraulický 400 osobný  Orona  2011
10. Jurkovičova 21, Nitra  trakčný 320 osobný  Orona  2012
11. Jurkovičova 21, Nitra  trakčný 1000 nákladný Orona  2012
12. Jurkovičova 23, Nitra  trakčný 320 osobný  Orona  2012
13. Jurkovičova 23, Nitra  trakčný 1000 nákladný Orona  2012
14. Štúrova 41, Nitra  trakčný 525 osobný Orona  2013
15. Štúrova 43, Nitra  trakčný 525 osobný  Orona  2013
16. Jedlíkova 2, Nitra trakčný 450 osobný  Orona  2013
17. Jedlíkova 4, Nitra  trakčný 450 osobný  Orona  2013
18. Štefánikova 66, Nitra  trakčný 400 osobný  Orona  2014
19. Štefánikova 68, Nitra  trakčný 400 osobný  Orona  2014
20. Štefánikova 70, Nitra  trakčný 400 osobný  Orona  2014
21. Štefánikova 72, Nitra  trakčný 400 osobný  Orona  2014
22. Štefánikova 74, Nitra  trakčný 400 osobný  Orona  2014
23. Štefánikova 76, Nitra  trakčný 400 osobný  Orona  2014
24. Štefánikova 78, Nitra  trakčný 400 osobný  Orona  2014
25. Štefánikova 80, Nitra  trakčný 400 osobný  Orona  2014
26. Polygon  hydraulický 630 osobný  Orona  2014


 

Firma je dcérskou spoločnosťou firmy Duolift Maribor v Slovinsku, ktorá sa zaoberá 20 rokov rekonštrukciou a stavbou nových výťahov v obytných domoch v Slovinsku. Táto firma je aj jedným s konateľov našej spoločnosti na Slovensku. Naša spoločnosť DUOLIFT MARIBOR Slovensko s.r.o. Vám ponúka obhliadku nami vybudovaných nových výťahov na Slovensku. V prípade, že by ste mali záujem, zabezpečíme Vám návštevu v Maribore s obhliadkou zrealizovaných výťahov. Tak právna ako aj obchodná záruka nami prevedených prác je v našej slovenskej firme DUOLIFT MARIBOR Slovensko s.r.o. Záruky i pozáručný servis prevádza firma DUOLIFT MARIBOR Slovensko s.r.o, ktorá ma na to vyškolených pracovníkov. 

Jurkovičova 23,Nitra