Referencie od roku 2015            

číslo adresa inštalácie typ identifikácia výrobca rok výroby
1. Polygon, 3 ks  trakčný 630 osobný  Orona  2019
2. Dlhá 50, Nitra  trakčný 450 osobný  Orona   2019
3. Dlhá 52, Nitra  trakčný 450 osobný Orona  2019
4. Dlhá 54, Nitra  trakčný 450 osobný  Orona  2019
5. Lipová 9, Tlmače trakčný 450 osobný  Orona  2019
6. Jedlíkova 1, Nitra trakčný 450 osobný Orona  2019
7. Jedlíkova 3, Nitra  trakčný 450 osobný  Orona  2019
8. Lotyšká 26, Bratislava  trakčný 400 osobný  Orona  2019
9. Jurkovičova 24, Nitra  trakčný 450 osobný Orona  2018
10. Jurkovičova 26, Nitra  trakčný 450 osobný Orona  2018
11. Jedlíkova 1, Nitra trakčný 450 osobný Orona  2018
12. Jedlíkova 3, Nitra  trakčný 450 osobný  Orona  2018
13. Párovská 22,Nitra  trakčný 400 osobný  Orona 2018
14. Párovská 24, Nitra  trakčný 400 osobný  Orona  2018
15. Petzvalova 46, Nitra trakčný 450 osobný  Orona  2018
16. Petzvalova 48, Nitra trakčný 450 osobný  Orona  2018
17. Petzvalova 50, Nitra  trakčný 450 osobný  Orona  2018
18. Bajkalská 4, Nitra  trakčný 320 osobný  Orona  2018
19. Bajkalská 4, Nitra  trakčný 1000 nákladný  Orona  2018
20. Sv.Štefana 69, Štúrovo  trakčný 525 osobný  MS Výťahy  2018
21. Sv.Štefana 71, Štúrovo  trakčný 525 osobný  MS Výťahy  2018
22. Sv.Štefana 73, Štúrovo  trakčný 525 osobný  MS Výťahy  2018
23. Sv.Štefana 75, Štúrovo  trakčný 525 osobný  MS Výťahy  2018
24. Dom opatr.služby Nitra  trakčný 400 osobný  Orona  2018
25. Jurkovičova 1, Nitra  trakčný 320 osobný Orona  2017
26. Jurkovičova 1, Nitra  trakčný 1000 nákladný Orona  2017
27. Baničova 16, Nitra trakčný 450 osobný  Orona  2017
28. Baničova 18, Nitra  trakčný 450 osobný  Orona  2017
29. Ďumbierska 43, Nitra trakčný 450 osobný  Orona  2017
30. Ďumbierska 45, Nitra  trakčný 450 osobný  Orona 2017
31. Ďumbierska 47, Nitra  trakčný 450 osobný  Orona  2017
32. A.Hlinku 26, Nitra  trakčný 525 osobný  Orona  2017
33. A.Hlinku 28, Nitra  trakčný 525 osobný  Orona  2017
34. A.Hlinku 30, Nitra  trakčný 525 osobný  Orona  2017
35. A.Hlinku 32, Nitra  trakčný 525 osobný  Orona  2017
36. Vikárska 13, Nitra  trakčný 450 osobný  Orona  2016
37. Vikárska 15, Nitra  trakčný 450 osobný  Orona  2016
38. Tr.A.Hlinku 36, Nitra  trakčný 320 osobný Orona  2016
39. Tr.A.Hlinku 36, Nitra  trakčný 320 nákladný  Orona  2016
40. Bartókova 30, Štúrovo  trakčný 450 osobný  Orona  2016
41. Bartókova 32, Štúrovo  trakčný 450 osobný  Orona  2016
42. Bartókova 34, Štúrovo  trakčný 450 osobný  Orona  2016
43. Bartókova 36, Štúrovo  trakčný 450 osobný  Orona  2016
44. Výstavná 13, Nitra  trakčný 450 osobný  Orona  2015
45. Výstavná 15, Nitra  trakčný 450 osobný  Orona  2015
46. Výstavná 17, Nitra  trakčný 450 osobný  Orona  2015
47. Výstavná 19, Nitra trakčný 450 osobný  Orona  2015
48. Výstavná 21, Nitra  trakčný 450 osobný  Orona  2015
49. Schurmanova 13, Nitra trakčný 450 osobný  Orona  2015
50. Schurmanova 15, Nitra  trakčný 450 osobný  Orona  2015
51. Novomeského 6, Nitra trakčný 400 osobný  Orona  2015
52. Novomeského 6, Nitra  trakčný 1000 nákladný  Orona  2015
53. Kozmonautov 7, Nitra  trakčný 450 osobný Orona  2015
54. Kozmonautov 7, Nitra  trakčný 1000 nákladný  Orona  2015
55. Mikovíniho 18, Nitra  trakčný 525 osobný  Orona  2015
56. Mikovíniho 20, Nitra  trakčný 525 osobný  Orona  2015
57. Energetikov 22, Prievidza trakčný 525 osobný  Orona  2015
58. Energetikov 24, Prievidza trakčný 525 osobný  Orona  2015
59. Energetikov 26, Prievidza trakčný 525 osobný  Orona  2015
60. Energetikov 28, Prievidza trakčný 525 osobný  Orona  2015
61. Kocka Piešťany  trakčný 800 osobný  Orona  2015