O nás

DUOLIFT Nitra s.r.o. úspešne prevádzkuje svoju činnosť od roku 2010. Hlavným predmetom výrobného procesu firmy DUOLIFT Nitra s.r.o. je modernizácia výťahových zariadení v bytových domoch. Podľa ekonomických ukazovateľov až 97% činnosti firmy tvoria rekonštrukčné práce výťahových zariadení.

Firma DUOLIFT Nitra s.r.o. vo svojom výrobnom procese realizuje výmenu starých výťahových zariadení v bytových domoch,stavbu nových výťahov v novostavbách a tiež kompletnú výstavbu nových výťahových zariadení.

3% činnosti spoločnosti tvoria servisné práce realizované v pravidelných zmluvne dohodnutých intervaloch,poprípade drobné opravy v rámci záručného a pozáručného servisu na výťahových zariadeniach.